Karamelkleuring E150 in whisky

De Wolfburn 270-Small Batch is niet bijgekleurd, en dus zonder karameltoevoeging

Karamelkleuring E150 oftwel karameltoevoeging in whisky.

Ook termen zoals ‘natural colour’ of ‘no colouring’ kom je weleens tegen op je whiskyfles.

Worden sommige whisky’s nu echt bijgekleurd? En heeft dit dan invloed op de smaak?

 

Inleiding

Net zoalschill filtration is karamelkleuring in whisky een estetische maatregel : door toevoeging van (een kleine hoeveelheid) basische karamel kleurstof E150 worden sommige whisky’s voorzien van een mooie(re) kleur.

Ondanks de zeer kleine hoeveelheden die toegevoegd worden, maar vooral omdat het een zeer zoete smaak heeft, gaan we ervan uit dat deze toevoeging ook een lichte smaakwijziging teweegbrengt.

Helaas laat de Schotse wetgeving dit bijkleuren van de whisky toe. Ook is het voor distilleerderijen niet verplicht om dit te melden op hun etiket.

 

Wel gebeurt het vaak andersom : wanneer de whisky zeker niet is bijgekleurd, zal op het etiket op de fles vermelden: ‘no colouring’. De term ‘natural colour’ wordt ook vaak gebruikt.

Wanneer er niets op het etiket staat, weten we dus niet zeker of deze techniek is toegepast of niet.

Maar is het nu net niet de natuurlijke kleur die je zoveel kan vertellen over een whisky? Hoe actief was het Sherry vat? Welke type vat is hier gebruikt? Hoeveel jaren zou de whisky op het vat hebben gelegen? Toch allemaal zonde als je hier het raden naar hebt.

 

Types karamelkleuring in whisky

Het is zo dat er 4 verschillende types van karamelkleuring E150 bestaan.

Deze worden in verschillende klassen onderverdeeld, van klasse ‘a’ tem ‘d’ (of soms ook klasse 1 tem 4)..

In principe wordt voor whisky enkel de ‘a’ variant gebruikt. Om juist te zijn : E150a dus.

Dit ook volgens de The Scotch Whisky Regulation die bepaald dat voor whisky enkel ‘plain caramel’ gebruikt mag worden, waarmee de E150a variant bedoeld wordt.

 

Echter, de Europese wetgeving staat gewoon het gebruik van ‘karamelkleuring’ toe (lees : de 4 varianten ‘a’ tem ‘d’)

Het is dus niet uitgesloten dat er ook E150b of bijv. E150d gebruikt wordt, hoewel dit weinig waarschijnlijk is.

We willen maar zeggen dat de Europese wetgeving hier niet heel duidelijk is.

 

Een verkoopsargument

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor de meeste mensen spreekt een donkere whisky gewoon meer aan.

‘Men’ denkt al snel dat de whisky in de fles ouder is, en dus ook duurder en meer kwaliteit biedt.

Natuurlijk is duurder niet altijd beter, en ook een jongere whisky kan vele malen beter zijn als een oude (de kwaliteit van het vat en de omstandigheden waarin het vat heeft gerijpt spelen bijv. een veel grotere rol dan de leeftijd)

Maar goed, dat is wat velen denken, of tenminste hoe hun onderbewustzijn reageert…

Dat is dan ook meteen de belangrijkste reden waarom whisky wordt bijgekleurd.

Een belangrijk verkoopsargument dus.

 

Een andere reden dat karamelkleuring E150 wordt toegepast, is om het uitzicht van verschillende flessen hetzelfde te krijgen.

De rijping gebeurt immers vaak op verschillende vaten, en elke vat heeft zijn eigen kenmerken. En geeft dus ook zijn eigen kleur af.

De producent, vaak de distilleerderij, zorgt er dan voor dat elke fles er identiek uitziet wanneer deze in de winkelrekken komt te staan.

Ook belangrijk voor de meeste consumenten.

 

Voer voor de SWA

Een positieve evolutie zou zijn indien dit verplicht vermeld moet worden op de fles, of deze karameltoevoeging in whisky met E150 al dan niet gebeurd is.

Maar in deze discussie gaan wij ons niet mengen.

Zo’n beslissingen laten we graag aan de SWA (oftwel de Scotch Whisky Association) over.

Ook is het zo dat enkel de ‘E150 karamel’ mag toegevoegd worden.

Wordt er iets anders toegevoegd, mag het geen ‘whisky’ meer genoemd worden (denk bijv aan Jack Daniels Honey dat een ‘Honey Liquor’ is).

 

Nu, laat ons ook niet naïef zijn, we worden wel degelijk beïnvloed door kleuren.

Dat is bij veel (zoniet alle) producten in de supermarkt zo, en dus ook zo bij onze geliefkoosde drank.

Als we de lijn doortrekken, zouden alle whisk(e)y flessen die verkocht worden ook kleurloos moeten zijn.

Zodoende dat we de echte kleur van de whisky, zo door de fles kunnen bekijken.

 

Conclusie

Over het algemeen kunnen we ervan uitgaan dat voor zowat alle blended whisky’s wel degelijk een karamelkleuring E150a gebruikt wordt.

Bij single malts gebeurt het ook, maar dat hangt zowat van de distilleerderij af. Zeker niet iedereen past het toe.

Bij onafhankelijke bottelaars, die vaak met single cask whisky’s werken, zal je dit zelden of nooit tegenkomen.

Zij werken meestal ook met kleurloze flessen, zodat we de echte kleur van de whisky kunnen bewonderen.

 

Related post

Leave a Comment

Your email address will not be published.